گنجایش : 3 دانش آموز

10 جلسه

 این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس آنلاین- آزمون

چنانچه تمایل دارید شهریه کلاس را اقساط پرداخت کنید به واتساپ آموزشگاه پیغام بدهید.

10 جلسه

 این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس آنلاین- آزمون

50% مانده شهریه، پس از جلسه پنجم واریز شود.

10 جلسه

 این دوره در برگیرنده  : جزوه - کلاس آنلاین- آزمون