بررسی فیزیک سال دهم  با رویکرد کنکوری 

(جزوه- ویدیوی آموزشی-کلاس آنلاین- آزمون) 
ظرفیت کلاس 4 نفر

ویژه سال دوازدهم

ویژه سال یازدهم

ویژه سال دهم