چنانچه مایل هستید در کلاس استاد خاصی باشید نام استاد مربوطه را به واتساپ آموزشگاه بفرستید.چنانچه مایل هستید در کلاس استاد خاصی باشید نام استاد مربوطه را به واتساپ آموزشگاه بفرستید.

۲۱جلسه در ۷ روز با فاصله زمانی مناسب و بدون خستگی- ظرفیت کلاس ۱۰ نفر- نکته و تست از مباحث درسی خوانده شده تا پایان اسفندماه(مرور مباحث درسی با رویکرد کنکوری)-با استادان ورزیده و برگزیده 

(برای پرداخت شهریه بصورت اقساط، به واتساپ09211093618 پیام بدهید)