بررسی شیمی سال دهم با رویکرد کنکوری

(جزوه - ویدیوی آموزشی- کلاس آنلاین- آزمون)
ظرفیت کلاس 4 نفر